Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2012

Μεταξύ μας, Αθήνα 20120129

μία συνεχόμενη αντιφατική διαδικασία ανάμεσα στην σταθεροποίηση
του αστικού πολιτικού συστήματος σε μία πολύ κρίσιμη φάση του

Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2012

Θεσσαλονίκη 20120125

εκτός από ευαισθησία, ζητούμε επιτακτικά από τον θεατή τη δική του, διανοητική επεξεργασία

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012


προσπαθώ να αφομοιώσω όλα όσα εγώ κρίνω ότι οφείλω να απομνημονεύσω

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2012

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012