Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

Masochistic PicturesInitiates criticism of anthropocentric humanism in which body is silently understood as human body. 
In facts, body does not belong exclusively to humans.
The limit of involvement is the willingness of free individual.
The side of those who have no chance to communicate their own opinion.

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Athens 20120317


Σάββατο, 10 Μαρτίου 2012

Athens 20120309


Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Athens 20120307


Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2012

Athens 20120305


Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Athens 20120304


Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

Athens 20120302


Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Athens 20120301